Choď na obsah Choď na menu
 


História O D L Ú Č E N E J   Č A S T I   1. lšp

na letisku  P I E Š Ť A N Y

 
 

Po invázii vojsk VZ do Československa v roku 1968 sa 4. lšp presunul z letiska SLIAČ na letisko PIEŠŤANY. Pluku velil Bohumil DOSTALÍK. Po jeho prepustení z ČSĽA v roku 1969 velil asi 1 týždeň Lojza PYTELA. Po katastrofe MiG – 15 npor. Loukotku poverili velením Ilju ŠPETU. V roku 1971 bol do funkcie ustanovený Jirka KODET, ktorý velil do zrušenia 4. lšp v roku 1973. Lietadlový park pluku: MiG – 15, L – 29, L – 39, IL – 14, L – 200, Mi – 8, Mi – 4, Mi – 1. Inžinier pluku bol Honza HOŘEJŠÍ.

 

Do PIEŠŤAN sa v roku 1968 zo SLIAČA presunul aj 28. lpr a 11. pr RTZ.

 

 

Zo ZVOLENA sa presunula časť IZK (Inštrukčné zahraničné kurzy) – učitelia teórie zahraničných poslucháčov. Kurzy boli operačne podriadené MZO. V Piešťanoch im krátky čas velil Kaliský a do roku 1975 Ján Kiňo.

 

 

Po invázii vojsk VZ malo podobný osud VSL (Výcvikové stredisko letectva) na letisku MLADÁ. Presunulo sa s letkou MiG – 21 a letkou SU – 7b cez letisko BRNO do PŘEROVA. Až do jeho zrušenia v roku 1973 mu velil Jarda WUNSCHE.

 
1. júla 1973 bol zriadený 1. lšp (LETECKÝ ŠKOLSKÝ PLUK) na letiskách:

 • Přerov

           - 2 letky MiG - 21 sformované z VSL

 • Piešťany

        - letka L – 29 veliteľ Jožo BLAHÚT

        - letka dopravná a vrtuľníková, IL – 14, L – 200, Mi – 4, Mi – 1, veliteľ Josef BUKOVSKÝ, obe letky sformované zo 4. lšp

        - technické oddelenie malo rozdelené pracoviská podľa typov lietadiel v Přerove a v Piešťanoch.

 

 

 

Dve časti pluku riešili diametrálne rozdielne letecké úlohy.

 

Veliteľom pluku bol ustanovený Jarda WUNSCHE. Stále sídlo štábu bolo v Přerove. V Piešťanoch vznikla ODLÚČENÁ ČASŤ 1. lšp.

 

 

Veliteľom OČ bol poverený Jožo FOGAŠ, ZVLP (zást. veliteľa pre letovú prípravu). Súbežne sa stal veliteľom letiska a veliteľom posádky Piešťany. Riadením ILS bol poverený Milan JAKUBEC. V novembri bol poverený zástupcom veliteľa OČ Mirek KOLÁŘ, strelecký dôstojník pluku. V júli 1974 ho vystriedal Honza KVIZDA, zást. veľ. doprav. letky.

 

 

 

Letecké úlohy OČ pluku vo výcvikových rokoch 1973 – 1974 a 1974 – 1975 boli rôzne. Na L-29 robili výcvik zahraniční žiaci vo dne i v noci. Na dopravných lietadlách robili preškoľovací výcvik piloti iných útvarov, základný výcvik naši pilotní žiaci a navigátorský výcvik zahraniční kadeti. Okrem výcviku letka vykonávala rôzne dopravné lety. Na vrtuľníkoch bol hlavnou úlohou výcvik pilotných žiakov. Okrem výcviku letka vykonávala spojovacie lety a lety na spoluprácu s pozemným vojskom.

 

 

Spolu so zdokonaľovacím výcvikom stáleho stavu pilotov obidvoch letiek bol ročný nálet vyše 6 500 hodín (pozn.: priemerný nálet pluku bol 3 500 hod.).

 

 

 

V roku 1975 bol v Piešťanoch ustanovený nový útvar – VKZP (Výcvikové kurzy zahraničných poslucháčov) v podriadenosti VVLŠ – SNP, zložený:

 

 • letka L – 29 vyňatá z podriadenosti 1. lšp, výcvik zahraničných pilotov
 • IZK učitelia teórie zahraničných pilotných žiakov
 • v operačnej podriadenosti OČ 28. letiskového práporu 11. práporu RTZ

 

 

 

Veliteľ VKZP bol súbežne veliteľom letiska a posádky Piešťany.

 

 • 1975 až 1977 Ondrej BUNTA
 • 1977 – 1978 Franta LOUDA
 • 1978 – 1980 Rudo ZÁRNECKÝ

 

 

Dopravná a vrtuľníková letka zostala v podriadenosti veliteľa 1. lšp odlúčená na letisku Piešťany s vlastnou tajnou spisovňou.

 

 

Veliteľ letky:

 • do 31. 1. 1976 Josef BUKOVSKÝ
 • do 30. 9. 1980 Jan KVIZDA

zástupca veľ. Vít Koňařík a Václav Daneš

 

Odlúčená letka vykonávala naďalej na IL – 14 a Mi – 4 výcvik pilotných žiakov VLU Prešov a poslucháčov VVLŠ – SNP Košice (striedavo aj zahraničných), preškoľovala pilotov z iných typov lietadiel a vykonávala dopravné a spojovacie lety.

 

 

 

 

 

VKZP bolo 30. 9. 1980 zrušené:

 • letka L – 29 sa znovu začlenila do 1. lšp
 • učitelia teórie boli zadelení do fakúlt VVLŠ – SNP v Košiciach
 • tylová a RTZ časť znovu vytvorili OČ 28. lpr a OČ 11. pr RTZ

 

 

 

1. 10. 1980 sa znovu vytvorila OČ 1. lšp veliteľ Rudo ZÁRNECKÝ

OČ 28. lpr veliteľ Emil TOMAŠÍK

OČ 11. pr RTZ veliteľ Jano ČERMÁK

 

 

ODLÚČENÁ ČASŤ 1. lšp 1. 10. 1980 – 31. 8. 1987

 

Veliteľ OČ (veliteľ letiska a veliteľ posádky Piešťany)

1. 10. 1980 – 30. 9. 1981 Rudo ZÁRNECKÝ, z funkcie ZVLP ČVO 402

1. 10. 1981 – 31. 8. 1987 Jan KVIZDA, z funkcie ZVLP ČVO 404

zást. veľ. 1. 10. 1980 – 30. 4. 1986 Štefan BRIATKA, ZVLP ČVO 403

1. 5. 1986 – 31. 8. 1987 Slavomír KAŠŠOVIC, ZVLP ČVO 403

ZV-ILS do 31. 12. 1982 Milan JAKUBEC, do 31. 8. 1987 Franta FIŠER

 

Náčelník štábu Josef BEČIČKA do decembra 1983. Z funkcie musel odísť z dôvodu emigrácie dcéry do kap. cudziny. Funkciu NŠ OČ vykonávali až do 1. 10. 1985 rôzni dôstojníci přerovské časti pluku bez skutočnej znalosti potrieb OČ. Od 1. 10. 1985 bol funkciou poverený Jano BIELIK, zást. NŠ pluku.

 

 

Letky :

 

STÍHACIA L- 29

veliteľ: do 30. 7. 1983 Ota ŠIMEK

do apríla 1987 Štefan ZUPKO, funkciu prebral Jozef MORAVANSKÝ

Hlavná úloha – výcvik vlastných a zahraničných pilotných poslucháčov

 

 

DOPRAVNÁ a VRTUĽNÍKOVÁ IL - 14, L - 410 M, Mi - 4, Mi - 2

veliteľ: Vít KOŇAŘÍK

zást. veľ.: Václav DANEŠ ČVO 404, Michal ROMAN ČVO 403

 

Hlavná úloha: výcvik poslucháčov dopravných pilotov na IL - 14 a L - 410 M a poslucháčov pilotov vrtuľníkov na Mi – 4 a Mi – 2. V roku 1981 sa začal výcvik navigátorov Iraku na IL - 14 v spolupráci s 1. dlp v Mošnove a dokončený bol v r. 1982.

 

Po doplnení letky lietadlami L - 410 M a vrtuľníkmi Mi - 2 narástli úlohy natoľko, že bolo nutné letku v roku 1982 rozdeliť a súčasne aktivizovať poľné letisko HAJNÁ NOVÁ VES na východnej strane pohoria Inovec pre prevádzku vrtuľníkov. Vznikli tak väčšie nároky na organizáciu, predovšetkým pri tylovom zabezpečení. S ohľadom na denný pohyb technických prostriedkov cez horský priechod Havran sa zvýšilo riziko dopravných nehôd, ale aj ekonomické náklady. V roku 1985 bol daný do prevádzky „heliport“ na severovýchodnom okraji piešťanského letiska a vrtuľníkový výcvik sa vykonával na letisku Piešťany pri spoločnom výcviku dopravnej letky s použitím východného okruhu.

 

 

 

DOPRAVNÁ letka IL - 14 (do leta 1984) L - 410 M

veliteľ: Václav DANEŠ do 30. 9. 1985, letku prevzal Jirka HANYK

zást. veľ.: Antonín BOHADLO

 

 

VRTUĽNÍKOVÁ Mi - 2, Mi - 4

veliteľ: Vít KOŇAŘÍK do 30. 9. 1984, letku prevzal Milan KORENAČKA

zást. veľ.: Michal ROMAN

 

 

 

TECHNICKÉ ODDELENIE

veliteľ: Jano DURAJ

 

Od 30. 6. do 30. 9. 1983 bola stíhacia a dopravná letka detašovaná na letisku HRADEC KRÁLOVÉ. V Piešťanoch sa robila generálna oprava VPD a rolovacích dráh. Vrtuľníky používali „heliport“ v Piešťanoch.

 

Ročné nálety OČ 1. lšp boli od 8 800 do 10 200 hodín.

 

Vo funkcii veliteľa pluku sa vystriedali Wunsche, Kadlec, Čeklovský.

 

 

 

Vážne letecké nehody:

 

 • 20. 3. 1982 L – 410 M, havária Jirka Hanyk samovoľný prechod do reverzného ťahu vrtule ľavého motora pred pristaním. Lietadlo vybočilo doľava a po dopade pred VPD dokončilo výbeh na železničnom koľajisku. Konštrukčná vada systému.

 

 

 • 30. 3. 1982 Mi – 4, nehoda Št. Briatka, pokles výkonu motora. Pristátie ART.

 

 • 17. 12. 1982 Mi – 4, havária Šmirjak, vysadenie motora, pristátie ART, poškodenie rotoru a chvostovej vrtule.

 

 • 2. 7. 1983 Mi – 2, nehoda Murín, porušenie leteckej disciplíny, zníženie výšky a stretnutie s kotevným lanom výškového komína. Pristátie v teréne, poškodenie.

 

 • 12. 3.1984 Mi – 2, havária V. Koňařík, chyba v obsluhe motorov pri cvičnom lete na jeden motor, vrtuľník poškodený, pilot zranený.

 

 • 7.6. 1984 Mi – 4, nehoda Št. Briatka, vysadenie motora po štarte, letisko Hajná Nová Ves, pristátie ART, bez poškodenia.

 

 • 24. 4. 1985 L – 29, katastrofa Osvald Plch a Pavol Kováč, vrazenie do kopca Buchlov v pohorí Vtáčnik. Svojvoľná zmena výšky letu v nepriaznivom počasí.

 

 

 

 

Dňa 1. 9. bol zriadený 3. lšp, ako jediný v republike, s tylovým a RTZ zabezpečením v jednom útvare VÚ 4709 (letka L-39, letka L-29, letka L-410 M, letka Mi-2, tyl a RTZ ).